Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Voksen > Arbeid

VOKSEN, ARBEID (25-67 år)

Synlig og usynlig arbeid

Ofte har begrepet "arbeid" blitt brukt i betydningen lønnsarbeid. Slik har store deler av det tradisjonelle kvinnearbeidet blitt gjort usynlig, og vi kjenner alle igjen utsagnet "hun har bare vært hjemme".


Dagny Alte bærer vatn til fjøs og stue med bøtte og bøltre 1950

Arbeidet som foregår og har foregått i hjemmene, hvor kvinnene har hatt hovedansvaret, har til alle tider vært nødvendig for familiene. I jordbruket har kvinnene også deltatt i stor grad, og de har tradisjonelt hatt ansvaret for dyrestell og melking.

Her kan du lese både om kvinner som har hatt lønnsarbeid utenfor hjemmet, om det tradisjonelle kvinnearbeidet på gårdene og arbeidet med hus, mat, klær og omsorg. Du kan også lese om innlagt vann og elektrisk strøm, to viktige nyvinninger som gjorde arbeidet for kvinner og menn lettere.

Artikler om «voksen og arbeid»
- Det daglige kvinnearbeidet
- Elektrisk strøm
- Dyras status
- Innlagt vann
- Seterliv
- Anne, en husmorvikar fra Namdalseid
- Mat på takke
- Fjøsarbeide og annet kvinnfolkarbeide på Setter i 1940-70-åra
- Kokkene i skogen
- Husmannen på Namdalseid ca 1870
Husmannskontrakter
Husmannsloven av 1851
- Namdalseid meieri
- Hamskiftet i jordbruket
Historikersyn på hamskiftet
- Kvinnfolkarbeid på en gård på 50-tallet
- Bureisingskvinnen
- Kvinnene på glassverket

Artikkelarkiv for Kvinnespor

  forrige < > neste

BILDEINDEX, ARBEID
Her finner du en oversikt over alle bildene knyttet til kategorien «Arbeid».

Få oversikt over alle bildene på kvinnespor.

Signe Staven i egen broderiforretning i Trondheim. Signe Staven bak disken i egen forretning i Trondheim. Fine damer utenfor butikken til Signe Staven i Trondheim i Munkegata. Lærer Bergljot Brøndbo med handarbeidsklasse, Solhaug skole ca 1955
Besøk på Hemnafjellsetran i 1940-åra Alette og Gusta Brun med geiteflokken på Gårdsetran 182- Slåttonnsfolk på Gårdsetran i 1920-åra. Storbakken ved Tøtdal, Saltnesskjulet nærmest, 1900-1910.
David Aune, Olga Evensen og Gerda Evensen på vedhogst på Stornesmoen ca 1935. Mette Elden og Augusta Havik Hanna Rogdaberg Gudlaug Selnes Tinglum
Seter- flyttedag fra Hemnafjellsetran i 1947-48
Seter- familiebilde Anna og Andreas Sve med etterkommere Arbeidsliv -griseslakting i Hjertvika ca 1915-20 Seter- storbesøk på Storbakken- Saltnessetran  ca 1935 Seter- besøk på Stornesmosetran ca 1920
Fiskere, rorbukokker og besøkende på Ramfjordnakk Potetopptaking ved Gjele i 1940-åra Jordbruk- kjøring med kjøreokse og høyslede i Ytterbreiv Salomon Heyer Dahlback (1840-1922)
Petter Hagen kona Ane på stakken dtr Helga tv Gudny Derås skogskokke Skolekurs- smørkurs med kjerne på Morka med Gunnhild Hafstad Ekker som lærer 1935
<< 1 2