Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Alderdom > Fritid

ALDERDOM, FRITID (67-100 år)

Namdalseid Pensjonistlag

Av Siv Randi Kolstad

Namdalseid Pensjonistlag ble stiftet i 1957, og hadde da navnet Namdalseid Alderstrygdede og Pensjonisters lag. Laget hadde i starten 15 medlemmer, 6 kvinner og 9 menn. Formann i det første styret var ei kvinne, Petrine Sæther. John Lingen var kasserer og Martin Mølnå sekretær. Formann i Landsforbundet var til stede på stiftelsesmøtet og informerte om oppgaver på landsplan. Eldres økonomiske kår var i søkelyset, og det var reist krav om høyere trygd og skattelette.

Ved lagets 35-årsmarkering ble det skrevet 35-årsmelding. Denne finnes på Namdalseid Folkebibliotek. Dette året, 1992, hadde laget 88 medlemmer, og Ragnhild Sæther var leder.

Namdalseid Pensjonistlag har hatt mange ulike oppgaver og aktiviteter. De har som mål å verne om og ivareta de fire grunnpilarene sosiale, økonomiske, kulturelle og samfunnsmessige interesser i nærmiljøet. De gjorde tidlig framstøt for å få bygd ny aldersheim, og kjempet for honnørbilletter på tog og buss – en gode vi ser som selvsagt nå.

Pensjonistlaget fikk tilsendt saker til høring fra administrasjonen i kommunen, som f.eks utbyggingssaker i helsesektoren, planlegging av eldreboliger, omgjøring i samfunnshuset, sentrumsplan og egenandel for hjemmehjelp og hjemmesykepleie. I 1992 ble Eldreråd etablert i Namdalseid, og har etter det tatt seg av disse sakene.

Fra 1986 ble det startet eldretrim. Dette ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom Helsekontoret, Sanitetsforeningen og Pensjonistlaget. Av andre viktige ting Pensjonistlaget har gjort, kan nevnes innsatsen under Hans Barlien-jubileet i 1987 med utstilling og servering av husmannskost. Det ble i kjølvannet av jubileet gitt ut et hefte om 42 husmannsplasser under Årgård på oppdrag fra Kulturkontoret. Ellers har Pensjonistlaget arbeidet med et klipparkiv fra avisene Trønderavisa og Namdalsavisa på oppdrag fra biblioteket og gitt ut heftet ”Skoleminner til 250-årsjubileet for Grunnskolen” på oppdrag fra Skolekontoret.

I 1987 begynte Pensjonistlaget i samarbeid med Sparebanken med ”Den gylne Spaserstokk”. Her kan man oppnå merker ved å gå, sparke eller sykle en viss distanse, på samme måte som distansemerker på ski. Pensjonistlaget har også samarbeidet med Idrettslaget til ”I form til OL” i 1991, og har vist binding av kornband på oppdrag fra Skolekorpset.

De første åra hadde laget møter hjemme hos medlemmene på omgang. Etter hvert som medlemstallet økte ble dette umulig. Det sosiale samværet er høyt prioritert på møtene, og kaffekos, prat, utlodning og underholdning med skjemt og alvor er sentralt. Minst én gang i året ønsker laget å invitere ”nabo-lag” på besøk, og det blir arrangert sommerturer med buss.

Når det gjelder lagets inntekter, har laget i alle år det har eksistert mottatt støtte fra kommunen. I tillegg er utlodning viktig. Her har S-laget og Sentrum Auto bidratt med gaver. Sparebanken har bidratt i forhold til kostnadene med ”Den gylne spaserstokk”, gartneriet har gitt medlemsrabatter og kantina, personalet på Aldersheimen, Hotellet og Solhaug Grendehus ble i årsrapporten fra 1992 trekt fram som lette å be om en handsrekning.

Årsrapporten fra 1992 avslutter med å si at ”Vår konklusjon må bli: Namdalseid tek godt vare på sine eldre, med støtte i dei aktive år og gir tryggleik i den siste alderdom. Kanskje er vårt lag ei viktig brikke i denne prosessen.”

  forrige < > neste

BILDEINDEX, FRITID
Her finner du en oversikt over alle bildene knyttet til kategorien «Fritid».

Få oversikt over alle bildene på kvinnespor.

Namdalseid pensjonistlag på tur i Selbu 1968. Josefa (1856-1927) og Georg Mork (1854-1927) på Morka-Aune ca 1920 Gullbryllup, Hans (1833-1919) og Pauline (1837-1927) Berre i 1913 Gullbryllup, Hans og Pauline Berre med døtre og barnebarn
Møte med mange eldre damer på Staven ca 1920. Sittende til høyre gårdskone Julie Staven, kårkjerring Indianna Staven. Elen Anna (1850-1930) og Helene Petrine Gabrielsdtr (1849-1933) på Morka-Aune ca 1920 Gullbrudeparet Theresa og Nikolai Moe, her på Solstad i 1949 Kvinnelagsmøte i Røtåsen ca 1953.