Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Voksen > Fritid

VOKSEN, FRITID (25-67 år)

Namdalseid musikklag

Av Siv Randi Kolstad (Artikkelen er basert på Andor Oppdals jubileumsberetning "Namdalseid musikklag 50 år").

Høsten 1924 snakket noen av medlemmene i Namdalseid Songlag om at Namdalseid burde hatt eget hornmusikklag, og divisjonsmusiker John Staven påtok seg å forsøke å få igang noe.

7.januar 1925 kom John og Magne Staven, Torvald og Agnar Hundseth, Arne og Magne Hellesø, Anders Opdal og Ottar Kalnes sammen, og de ble enige om å ta opp et lån for å kjøpe inn noen instrumenter. På et nytt møte 17.januar, var det blitt i alt 16 menn i laget; også Olav, Tormod og Øystein Havik, Severin Opdal, Trygve Silset, Leiv Einli, Sverre Hundseth og Inge Elden var med. Av disse var det bare john Staven som kunne noter, så han skrev opp fingersettingen til de andre karene i stedet for noter til å begynne med, og de klarte å øve inn 3-4 marsjer til debuten 17.mai 1925.

”Det var mange rare lyder å høre i bygda i musikklagets barndomstid. Ingen var født musiker og de første prøver med en kornett eller en klarinett var nok ikke av de lyder som får en til å slumre inn i drømmetilstander.” En skomaker i bygda bemerket at ”nå måtte de allerede ha sluppet ut geitene på Brørs for det brekte så fælt derfra. Nei, det var nok ikke geitene den gode skomaker hørte. Det var A. Opdal som øvde med sin klarinett. (...) En annen episode fra Brørs bekrefter hendelsen: En annen tidlig-vårkveld var karene samlet til øvelse hos A. Hellesø. En noe aldrende ”kårkaill” på en nabogård kom dagen etter med følgende bemerkning til sin husbond: Hain Hellesø må da vårrå aildeles høylaus fer de va sånn bæljing på krøttera hains heile førremenatta utåver.”  

På 20- og 30-tallet opptrådte laget i mindre grad gratis, og det meste av inntekta kom fra spilleoppdrag for andre lag i bygda. På starten av 50-tallet var økonomien i laget så trang at konene til musikerne stiftet støtteforening – Musikklagets Kvinneforening. Uten dette hadde musikklaget kanskje ikke hatt noen sammenhengende historie. I 1956 arrangerte laget kretsstevne for Namdal musikkrets, oh kviunneforeninga ga laget fane til stevnet. På 1970-tallet kom Bingoen som inntektskilde, og det ble kjøpt inn nye uniformer og nye instrumenter.

Namdalseid Guttemusikklag ble starta i 1952, og fikk stor betydning for rekrutteringa til musikklaget. Disse guttene var med fra starten av: Bjarne Bøgseth, Per Holien, Andor Oppdal, Per Hans Aasnes, Jarle Anzjøn, Brynjulf Gystad, Torbjørn Sæther, Torbjørn Kolstad, Kåre Arntsen, Audun Roel, Martin Elden, Monrad Kolstad, Nils Roel, Karle Aune, Svein Elden, Odd Lie, Halvard Leknes, Erling Sæther.

I 1957 kom det seks jenter med, og siden den gang gjorde jentene seg mer og mer gjeldende i korpssammenheng. De seks første som brøt med mannsdominansen var Kjellaug Silset, Gunhild Silset, Marit Sæther, Elsa Havik, Aud Tinglum, Bjørg Kolstad. Den første tida etter dette fortsatte guttemusikken å ha det gamle navnet, men etter hvert gled det hele over til å bli et skolekorps. I møteboka for Namdalseid Guttemusikklag kan en lese ”Da det nå er startet skolemusikkorps i bygda anbefales det at styret for guttemusikken blir oppløst.” Vedtaket er datert 28.mars 1967.

  forrige < > neste

BILDEINDEX, FRITID
Her finner du en oversikt over alle bildene knyttet til kategorien «Fritid».

Få oversikt over alle bildene på kvinnespor.

Kvinnemøte på Brørs ca 1928. Signe Brørs, Hanna Rogdaberg m.fl Namdalseid musikklag  1933 Friluftsliv- Sanitetens årvisse tur til Ekkerhytta Signe Staven midt i bildet
Signe Staven sittende Damer på ski ca 1900, foto Lars Bach, Steinkjer ukjente damer på spark Siste natt ved Gjerpen på vei heim fra Sverige. Familien Havik.
Idrett- Neid I L håndballag damer ca 1954 Signe Staven nr. to fra venstre Biltur på Helbostad ca 1930 med Bernard Elden m fl Engelsk dame på laksefiske i Årgårdselva 1911
Møte ved Avholdshuset både barn og voksne ca 1912 17. mai i Avholdshuset Tøtdal 1978.  Musikklaget stiller opp Sangkoret Harmoni i Tøtdal grendehus 17. mai 1983
Tøtdal grendehus klar for første basar etter restaurering Fautgården. Fv Johannes Blengsli, Ingrid Staven Havik, Helga Østerås Blengsli, tormod Havik og Toralf Hundset. skuespill fv Bjørn, Einar, Moltke og Agnes Kolstad. Th Ingrid Staven Havik.