Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Voksen > Fritid

VOKSEN, FRITID (25-67 år)

Kvinneforeninger

Av Siv Randi Kolstad

Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag Fylkeslaget ble stifta i 1934. Da var det 20 lokallag. På 80-tallet var det opp i 30 lokallag. I 2005 er det 25 lag. De to siste åra har det blitt jobba med prosjektet Ulike bygder – ulike liv der lokallaga også har deltatt. I 2006 skal Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag arrangere årsmøtet i Norges Bygdekvinnelag. Dette skal gå av stabelen i Steinkjer. Der vil også lokallaga delta. Ellers deltar fylkeslaget på Trøndersk Landbruk og var med på matfestival i Trondheim i 2005.

http://www.bygdekvinnelaget.no/nordtrondelag/

Bygdekvinnelaget NBK arbeider blant annet for likestilling:

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen vil modernisere odelsloven og sikre full likestilling mellom kjønnene og alle grupper. Odelslovsutvalget (NOU 2003: 26 Om odels- og åsetesretten) la fram sin innstilling i oktober 2003. Siden den gang har det skjedd lite. Landbruks- og matminister Riis-Johansen mener at det er på tide å ta tak i odelsloven, for å gi stabilitet og forutsigbarhet på bygda men også for at loven skal strammes opp og moderniseres i takt med tiden. Se
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1507574.ece

Internasjonalt likestillingsarbeid:
www.bygdekvinnelaget.no/cms/content/view/126/1/

www.bygdekvinnelaget.no/cms/dmdocuments/Brev_til_utviklingsminister.pdf

Hva arbeider ditt lokale bygdekvinnelag med?

Namdalseid Bygdekvinnelag
Lokallagets leder:
Ingveig Jerpstad
Adresse: Jamtsve 7750 Namdalseid
Telefon: 74278217

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)
På NKS Nord-Trøndelags nettside:

http://www.nksnt.no/index.html

kan du lese om noen av sakene som Sanitetsforeningene arbeider med.

Foreninger i NAMDALSEID kommune :

Namdalseid sanitetsforening
Leder:Laila Anita Berre
Gammelvegen 33
7750 NAMDALSEID
Tlf. 74 27 87 63

Statland og Buvik sanitetsforening
Leder:Evelyn Engesdal

7777 NORD-STATLAND
Tlf. 74 27 91 25

  forrige < > neste

BILDEINDEX, FRITID
Her finner du en oversikt over alle bildene knyttet til kategorien «Fritid».

Få oversikt over alle bildene på kvinnespor.

Kvinnemøte på Brørs ca 1928. Signe Brørs, Hanna Rogdaberg m.fl Namdalseid musikklag  1933 Friluftsliv- Sanitetens årvisse tur til Ekkerhytta Signe Staven midt i bildet
Signe Staven sittende Damer på ski ca 1900, foto Lars Bach, Steinkjer ukjente damer på spark Siste natt ved Gjerpen på vei heim fra Sverige. Familien Havik.
Idrett- Neid I L håndballag damer ca 1954 Signe Staven nr. to fra venstre Biltur på Helbostad ca 1930 med Bernard Elden m fl Engelsk dame på laksefiske i Årgårdselva 1911
Møte ved Avholdshuset både barn og voksne ca 1912 17. mai i Avholdshuset Tøtdal 1978.  Musikklaget stiller opp Sangkoret Harmoni i Tøtdal grendehus 17. mai 1983
Tøtdal grendehus klar for første basar etter restaurering Fautgården. Fv Johannes Blengsli, Ingrid Staven Havik, Helga Østerås Blengsli, tormod Havik og Toralf Hundset. skuespill fv Bjørn, Einar, Moltke og Agnes Kolstad. Th Ingrid Staven Havik.