Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Voksen > Arbeid

VOKSEN, ARBEID (25-67 år)

Husmannskontrakter

Kilder: Husmannskontrakter fra Namdalseid, redigert av Siv Randi Kolstad

1) Husmannskontrakt fra 1862 til Esten Pedersen på plassen Høgget

Underskrevne Iver Aagesen Grytten gjør herved vitterligt at have fæstet ligesom jeg herved Fæster et Stykke Jord for Høgget kaldet til Plads for Esten Pedersen og nuværende Kone Olea Olsdatter paa deres Levetid. Hvis Grendser er fra Tomthaugbjerget i Sydlig Retning til en merket Gran og derfra til Lervigbækbjerget og videre mot Syd til en afbarket Gran og videre til tvende korset Bjerketræer derfra i Vestlig Retning mod skiftes Gjerde med Peder Lervigen. Hvilket Strækning overdrages ham på følgende Conditioner:

1) Den anførte Strækning har han at ind Hegne bruge og benytte saa godt som han best ved og kan.

2) At tage af Gaardens Skov til Pladsens istandsættelse og Reparation samt Gjerdefang Brende Veed og Havnegang for Kreaturene at følge med til Seters naar Husbonden flytter.

3) At slaa i Hjemfjeldet et par Lier Høi i fælles Mark og uthugget i mot at han underkaster seg følgende Plikter:

1: Aarlig og inden Nyaar hvert Aar at svare til Gaardens Eier 6 _ Spd.

2: At atbeide i Slaataanden 6 Dage for 6 Skilling p. Dag

3: At skjære 6 Tolvfendinger for 2 Skilling p. Dag.

P.Tg Grytten den 27de August 1862.
Iver Grytten.

At jeg mottager denne Kontrakt tilstaaes herved.
Esten Pedersen.

Til Vitterlihet:
Bernt Chr. Baardsen
Edvard Røseth

2) Husmannskontrakt fra 1866, Kontrakt for Mortinius Larsen Barlihaugen.

Undertegnede Chr. Anzjøn, eier af Overgaard, gjør herved vitterligt til Mortinius Larsen og Kone paa deres Levetid, dog for den sidste saalænge hun i Enkestand maatte blive, at have bortfæstet Pladsen Barlihaugen som mod Sydøst og Syd grændser til Langørdals Bæk, mod Vest til Overgaards Elv, mod Nord til Pladsen Langørens Mærke og mod Øst til Langørdalens Mærke, hvilket to sidste Grændser jeg nærmere forbeholder meg at udvise og afmærke, paa følgende

Betingelser:
I Afgift svares aarlig 12 Spd. - tolv Spesiedaler - som erlegges inden hvert Aars 24.Desember og 2 - to - Dages Arbeide Aarlig paa Gardens Veistykke uden betaling.

Husmanden forretter Aarlig efter Tilsigelse og forsaavidt Gardens Eier ønsker det 6 - sex - Dage Arbeide i Vaaraannen, 6 - sex - Dage i Haabollen eller Juni Måned, 12 - tolv - Dage i Slaataannen og 6 - sex - Dage Potetesopptaking, hvorfor han nyder 12 - tolv - Skilling Daglig og Kost i Gaarden, samt 6 - sex - Tolvfænding Skur for 12 - tolv - Skilling per Tolvfænding og Kost.

Efter 5 Aars forløb fra 1.Januar d.A er Husmanden Forpligtet til, om Husbonden ønsker det, at udføre foranstaaende Pliktarbeide paa egen Kost, mod da at nyde 24 - fire og tyve - Skilling pr Dag og 24 - fore og tyve - Skilling pr Tolvfænding Skur.

Hvert Aar medens Jorden er Snefri efter udvisning i Gaardens Skov at hugge 5 Favne 1 Alens Granved og 5 Favne 1 Alens Birkeved for 24 - fire og tyve - Skilling pr Favn paa egen Kost.

Fæsteren opfører og vedligeholder de om Pladsens Jord nødvendige Gjærder hvortil det fornødne Ørke tages af den Pladsen tilliggende Skov.

Til Enken Mari Olsdatter svarer Brugeren Kaar af Pladsen efter Kaarseddel. Dette Kaar tilfalder Brugeren for hans Brugstid naar Kaartageren afgaar ved Døden.

De paa Pladsen værende og Gaardens Eier tilhørende Huse holder Brugeren i aabodsfri Stand imod at erholde de dertil fornødne Træmaterialer udvist af Gaardens Skov.

Til Brænde nyttes alene Tørt, Staaende, Nedfald i Østre Fjeld efter udvisning.

Hø, Halm eller Gjødsel maa ikke sælges eller bortføres af Pladsen, eiheller maa Fæsteren eller hans Folk under Fæstets Fortabelse foreta Fiskeri i Overgaards Elvedrag efter Lax eller Ørret.

Over Pladsens Jord forbeholdes fri Vei fra Lerfruben til Frambringelse af Leer til Teglværket.

Forøvrigt bliver Lov om Husmandsvæsenet af 24.September 1851 at iagttage forsaavidt angaar Punkter som i denne Kontrakt ikke ere nævnte.
Af nærværende Kontrakt udferdiget 2 Expl. hvoraf det ene forbliver i Gaardmandens og det anden i Husmandens Værge.

Overgaard den 16.Marts 1866.
Chr. Anzjøn

Denne Kontrakt vedtages i alle Dele.
Mortinius Larsen

Til Vitterlighed:
C. Bodin
Lars E. Bratli
3) Husmannskontrakt fra 1873 til husmann John Larsen på plassen Myrmoen, Berre

* Kontrakten er gjengitt i Namdalseid Bygd Gard Ætt (Sturla Brørs) side 286*

Kontrakt mellom Iver Pedersen Berre og husmann John Larsen og hans kone Berete Hansdtr. for levetida på halvparten av plassen Stormoen.
1) Grenser og beitemark slik som før da Andrias Butolfsen hadde plassen
2) Skog til gjerde, brensel, bygging etter utvisning av gardeieren
3) Husa på plassen tilhører gardeieren, men husmannen skal holde dem i "åbotsfri stand".
4) Avgift: 6 Spd. betales innen jul hvert år.
5) Pliktarbeid:
I våronna 4 dager
i slåttonna 6 dager,
breiing: 4 dager
skjære 6 tolvfenning bygg eller havre,
potetopptaking: 4 dager.

Lønn: 10 Skilling dagen for alt unntatt skjæring av korn, dette betales med 12 skilling dagen.

I tillegg: 1 dags veiarbeid uten betaling og på egen kost.

6) Husmannen må ikke ved salg eller bytte bortføre fôr eller trevirke fra plassen, og til brensel må han bare ta "uduelige Trær som ikke er tjenlig til andet Brug".

  forrige < > neste

BILDEINDEX, ARBEID
Her finner du en oversikt over alle bildene knyttet til kategorien «Arbeid».

Få oversikt over alle bildene på kvinnespor.

Ingebjørg Berre, Hilma Hågensen og Anna Hamstad skraper gryta på Finnvolden ca 1942 Solveig og Rakel Sverkmo ved komfyren, da strømmen kom til Sagtun i 1963 Signe Staven med hestene Dagny Alte bærer vatn til fjøs og stue med sinkbøtte og bøltre 1950-åra, Oksdøla
Henriette Lingen med stavkjinna på Sandvasslia ca 1944 Aagot Vengstad (Bøgseth) (1897-1945) på Gammelsentralen ca 1920. baksterkurs på Staven Fjøsvasking i Ner-Elda ca 1920
Kokkelaget i Risbergstu Ole og Kristianna Sliper med datteren Olga, Sliperplassen. Marie Lovise og Johannes Saltvik hesjer Bjarne,Gabrielle Myller, Olav Johan og Brynjar
Fra Namdalseid Meieri 1921 Slåttonn hos Marius Alte, Oksdøla ca 1920 Namdalseid planteskole 1941.  Fv Sigrun Berre Fjesme og Secilie Buvarp prikler granplanter Arvid Sve og hans mor Josefine kjører inn høy med hesten
Jette Evensen med melkebøtta ved Buviksetran ca 1920 Misjonsmøte i Sjøåsen Storbakken seter- geitmelking ved Geitberget ca 1939 Svanhild og Helga Sæther
Kaledugnad på Sør Setter Melkespannkjøring - Heimlaug Hallås kjører melka til Namdalseid meieri med hest og vogn i 1946. (N161) Kjøkkenpersonale ved Gudrun og Håkon Bekkaviks bryllup 1 Karen Langøren (1881-1961) med stavkjinn  på Sandvasslisetran i 1933
Matkurs i krisetider- 1941- på Morka Kaling Flyttedag til Hemnafjellsetran fra Morka i 1940 Signe Staven i broderiforretninga si i Trondheim.
1 2 >>