Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Voksen > Familie

VOKSEN, FAMILIE (25-67 år)

Utvandring til Amerika

Av Siv Randi Kolstad

I Inger Marie Hanssens bok Bli med på en tur over ”dammen” Utvandringa til Amerika fra Namdalseid, Malm og Beitstad  kan vi lese at i alt 1756 mennesker reiste fra dette området, som blir kalt ”Det gamle Beitstaden”, til Amerika.

Hovedgrunnen til at folk reiste var nok de vanskelige forholdene i Norge. Nydyrking og utvidelse av gårdsbruk hadde gått i stå etter 1880, samtidig som folketallet i landet økte. De som ikke hadde egen gård, måtte dermed se seg om etter nye muligheter, og Amerika og byene dukket opp som nye muligheter. Det ble en alvorlig krise i jordbruket fra 1880, og en omlegging av driften var nødvendig.

Det er blant historikerne ulike måter å se dette på. Professor Kjell Haarstad har funnet ut at i Selbu kan det se ut som om at krisen og arbeidskraftmangelen i jordbruket kom fordi folk flytta til Amerika, det ble for lite arbeidskraft, og bøndene ble tvunget til å ta i bruk nye redskaper og legge om til et jordbruk som krevde mindre arbeidskraft. Andre historikere mener at de nye redskapene kom først, og slik tvang folk til å tenke nytt og finne seg annet levebrød. (Du kan lese mer om hva som trolig kom først av endringene i jordbruket og utvandringa til Amerika fra Namdalseid i artikkelen ”Hamskiftet på Namdalseid”.)

For å reise til Amerika, var det fra 1867 mest vanlig å reise med dampskip fra Trondheim til Newcastle eller Liverpool, og så videre derfra med et større skip til Amerika, gjerne til New York eller Quebec. I perioden 1850 til 1863 seilte skuta ”Germania” om Le Havre i Frankrike og videre til New York. Dette skipet brukte gjennomsnittlig 38 dager på turen over Atlanterhavet.


Annonse fra avisa Verdens Gang 5/10-1881

Tekst:

Amerika

Direkte befordring via London, Khristiansand og
Kjøbenhavn til New York.


Afreise herfra 19de Mai med Dampskibet "Cameo" til London, for videre Befordring med Dampskibet "Egyptian Monarch" (4500 Tons) af Monarch linien til New York.
Afgang ca. 11te Juni fra Kjøbenhavn ved Stettiner Lloyds Dampskib "Rætie", og ca. 20de Juni fra Christiansand med Dampskibet "Thingvalla" ligeledes til New York.
Passagerer, der ønske at afreise med nogen av disse Skibe, vil behage at melde sig snarest.
Fragten billig. Familier og større Følger erholder Moderation.
For nærmere Oplysninger behage man at henvende sig til
Nils Peterson,
Prindtsensgade 2 b, Christiania.

  forrige < > neste

BILDEINDEX, FAMILIE
Her finner du en oversikt over alle bildene knyttet til kategorien «Familie».

Få oversikt over alle bildene på kvinnespor.

Arntsensøskenflokken Ola Derås m fl
Folk i Finnvollen i 1925 Trygve Elden, Morten Volden, Bernard Elden m fl 1894 Familie og gjester på Holstad en solskinnsdag
Beboere og besøkende på bestyrerboligen (Stiftsgården) 1 Berhard  og Martine Derås m fl fv Signe Staven, Indianna Staven og Ingrid Staven
Folk på stutrappa på Kaldal, 1930. Martin og Daniel Kald