Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Kunnskapsløftet > Samfunnsfag

KUNNSKAPSLØFTET

Kvinnespor og samfunnsfag

Av Siv Randi Kolstad

Læreplan i samfunnsfag, grunnskole

Historie:

Kompetansemål etter 4. årstrinn:


(...) kjenne igjen historiske spor i sitt eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerker.

- Kvinnespor skal gi konkrete tips til historiske spor og samlinger i lokalmiljøet.

Kompetansemål etter 7. årstrinn
(...) eleven skal kunne utforske ulike kilder, illustrere hvordan de kan gi ulik informasjon om fortida, og forklare hvordan historikere bruker de til å lage historiske framstillinger.

- Kvinnespor skal gi konkrete tips om kilder og presentere et utvalg av disse.

Kompetansemål etter 10. årstrinn:
(...) eleven skal kunne
- skape fortellinger om mennesker i fortida
- søke etter og velge ut kilder, vurdere de kritisk og vise hvordan ulike kilder kan framstille historien forskjellig
- presentere hovedtrekk ved historien og kulturen til samene fra dansketida til i dag, og drøfte deres forhold til storsamfunnet.
- presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdelen av 1900-tallet, og forklare hvordan de peker fram mot samfunnet i dag
- forklare fremveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Norge
- forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som fulgte av den industrielle revolusjonen
- drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen, og hvilke følger dette fikk for den demokratiske utviklinga i Norge.
- lage spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget århundre (...)
- drøfte viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid

- Kvinnespor skal legge til rette for at elevene skal kunne lage digitale fortellinger.
- Kvinnespor skal presentere flere typer kilder, og presentere tema knyttet til flere av de over nevnte punktene.