Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Om Kvinnespor > Skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur som historisk materiale

Av Siv Randi Kolstad

Skjønnlitteratur kan gi levende bilder av historien og skape interesse for faget.

Skjønnlitteratur er godt egnet til å skape levende bilder av historien og interesse for faget, men kan ikke på samme måte som aviser brukes som kildemateriale. Er stoffet henta fra et miljø forfatteren kjenner godt, styrker det sjansene for at de beskriver forholdene slik de var (eks. Alf Prøysen, Anne Karin Elstad, Olav Duun, Kristoffer Uppdal). Den historiske skjønnlitteraturen kommer i en annen kategori. Her har forfatterne gjennom egne undersøkelser funnet ut noe om tida de skriver om. (eks. Sigrid Undset).

Som kilde kan skjønnlitterære tekster vitne om samtida til forfatteren og det miljøet forfatteren var en del av: de kan fortelle om hvordan det i en kultur har blitt sett som gangbart eller mulig å uttrykke seg offentlig om ulike tema. De kan ikke uten videre brukes som kilde for å si noe om den tida de beskriver, siden vi ofte kan se at forfatterens samtid er sterkt representert i tenkesett og handlingsmåte hos de personene som opptrer i bøkene.

Litteratur om metode og bruk av kilder:
Kaldal, Ingar: Historisk forsking, forståing og forteljing, Det Norske Samlaget, Oslo 2003

Kjeldstadli, Knut: Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Universitetsforlaget AS 1992

Sandal, Per: Lokalhistorie. A/S Landbruksforlaget 1983