Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Om Kvinnespor > Aviser

KVINNESPOR

Aviser som historisk materiale

Av Siv Randi Kolstad

Avisa speiler selve tida og samfunnet den til enhver tid oppsto i. Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek har kopier av flere aviser fra Nord-Trøndelag på microfilm, og det kan kopieres fra disse.

Her kan man finne store mengder stoff, og det kan være lurt å være spesielt oppmerksom på kildeverdien som ligger i annonse- og kunngjøringssidene. Disse sidene viser både hvilke produkter som var populære i de ulike periodene, når de ulike varene kom på markedet og hva som var aktuelle problemstillinger i tida (møtevirksomhet mm).

En svakhet med denne kildetypen er at avisene, også lokalavisa, ble et talerør for samfunnslederne, for ledende menn, store saker og politiske partier. Avisene har valgt ut stoff som skulle selge, og var før TV-en kom det viktigste redskapet for å påvirke folk. Avisa som beretning gir oss faktiske opplysninger om noe som har hendt. Samtidig viser avisene hva de som skrev ville skrive, og hva de så som viktig og relevant.

Litteratur om metode og bruk av kilder:
Kaldal, Ingar: Historisk forsking, forståing og forteljing, Det Norske Samlaget, Oslo 2003

Kjeldstadli, Knut: Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Universitetsforlaget AS 1992

Sandal, Per: Lokalhistorie. A/S Landbruksforlaget 1983