Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Om Kvinnespor

KVINNESPOR

Bakgrunn, kilder og ressurser

Under Kvinnespor finner du informasjon om prosjektet og artikler til hjelp for å bruke materialet i skolen.

Om prosjektet
Prosjektet har som mål å formidle lokalhistorie fra Namdalseid kommune sett fra kvinners ståsted, gjennom å produsere og tilby en nettpresentasjon av tematisk utvalgte fotografier fra perioden 1900-1960. Målgruppen for prosjektet vil være skole og befolkningen for øvrig. Denne første fase i nettpresentasjonen skal danne grunnlaget for å kunne utvikle/utvide dette til å dekke regionen Midtre Namdal som består av fem samarbeidende kommuner.

Dette prosjektet vil være et samarbeid mellom offentlige og private aktører lokalt i tillegg til Nord-Trøndelag fylkesbibliotek/Kulturnett Trøndelag og ekstern kompetanse innen kjønnsperspektiv og historie.

Bakgrunn:
Namdalseid kommune har ikke eget lokalt museum og slik ingen tradisjonell arena for formidling av sin lokalhistorie. Imidlertid har Namdalseid kulturminnelag en rikholdig fotosamling som pr. i dag finnes fysisk tilgjengelig bare på folkebiblioteket. Vi ønsker derfor nå å presentere et utvalg lokalhistoriske fotografier på nett og gjøre den nære historie tilgjengelig for et langt større publikum. Videre ønsker en å gjøre et utvalg av tema og gi nettpresentasjonen en layout og fokus der en ser lokalhistorien ut i fra kvinners liv og ståsted. Dette vil være en aktiv motvekt til det tradisjonelle lokalhistoriske arbeidet der mannen ofte står i sentrum og bidrar slik til en mer balansert framstilling av historien. Denne lokale løsningen kan slik ha stor overføringsverdi for andre kommuner og regioner.

En slik lokalhistorisk fotosamling tilgjengelig på nett vil være svært attraktivt for skoleverket og de nye føringene i Kunnskapsreformen, da dette vil være et tverrfaglig tilbud som kombinerer både historie, norsk og IKT.