Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Namdalseid

NAMDALSEID

- for trivsel, miljø og mangfold

Namdalseid er en liten og mangfoldig kommune, som ligger sentralt mellom fjell og kyst i Nord-Trøndelag. Her har vi et aktivt og spennende kulturliv, og et næringsliv der jordbruk, skogbruk, småindustri og reiseliv står sentralt.
Kart (med piler mot Steinkjer, Namsos, Osen og Flatanger - med km)

Fakta
Innbyggere ca 1750
Areal 766 km2
Severdigheter Aasnæs glasværk, kommunens tursenårssted (Sjøåsen), Sjøtrøa - eldre kystbymiljø (Statland), Elda kirkested, Namdalseid kirke, Statland kirke
Administrasjonssenter Namdalseid sentrum
Grender Korsen, Namdalseid, Sjøåsen og Statland
Grense mot sjøen 66 km
Høyeste fjell Øyenskavelen 687 m.o.h.
Kommunevåpen Kløverbladsnitt som symboliserer kommunens "grønne" profil med landbruk, kulturlandskap og utmark
Kommuneblomst Klokkelyng

Levende lokalsamfunn
Barn og unge er viktige satsingsområder for kommunen. En kombinasjon av full barnehagedekning, gode skoler og allsidige fritidsaktiviteter, legger til rette for en trygg og aktiv oppvekst i Namdalseid.

Musikk- og kulturskolen gir et allsidig tilbud innen ulike kulturuttrykk. Ungdommens kulturmønstring er en årlig begivenhet, og vi har flere ganger hatt utøvere med i landsmønstringa. Den kulturelle skolesekken og andre aktiviteter, gir barn og unge et profesjonelt tilbud av gode kulturopplevelser hele året.

Et mangfoldig organisasjonsliv innen idrett og kultur, gjør Namdalseid til et levende lokalsamfunn med fokus på trivsel, samhold og utvikling. Kommunen er særlig kjent for sine gode miljø innenfor skisport og musikk.

To ungdomsklubber tilbyr et godt fritidstilbud for våre ungdommer .

Gode naturopplevelser
I Namdalseid finner du spennende natur med fjell, skogkledde daler, kulturlandskap, fiskerike elver og kyst. Statsskog - kommunens største grunneier - har lagt godt til rette for bruk av utmarka.

Vi har store områder med mye småvilt, og stor bestand av elg, hjort og rådyr. Noen av landets beste smålakseelver finner du også her. I tillegg finnes rikelig med fiskemuligheter i fjord og fjellvann, samt bær og sopp som kan høstes fra naturen.

Namdalseid har mye å by på for de som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv. Gode snøforhold gir mulighet for lek og naturopplevelser i et vakkert vinterlandskap.

Som tilreisende kan finner du gode overnattingstilbud på hotell, campingplass eller utleiehytter i vår flotte utmark.

Variert næringsliv
Et moderne landbruk med optimisme og utviklingsevne preger næringslivet i Namdalseid. I tillegg til spennende nisjeproduksjon og økologisk jordbruk, finner du også tradisjonelt landbruk og reindrift.

Andre sentrale næringer er handel, service, småindustri, reiseliv, transport, verksted, bygg- og entreprenørvirksomhet. Samtidig er kulturbasert næringsliv - med fokus på utnyttelse av kvaliteten i utmark og kulturlandskap - en voksende næring i kommunen.

Historie
Namdalseid skiller Trondheimsfjorden og Namsenfjorden, og har tradisjonelt vært en ferdselsåre mellom nord og sør. Det gamle navnet på Namdalseid var "Eldueid" - etter gården Elda, og landskapsformen "eid" - som betyr veg over land mellom to vatn.

Namdalseid har alltid vært et jord- og skogbrukssamfunn også i eldre tider.

På 1800-tallet hadde Namdalseid en betydelig glassverksindustri, med Aasnæs- og Holmen glasværk på Sjøåsen. I dag står bare hovedhuset på Aasnæs glasværk igjen, og her kan du finne mer informasjon om glassverkshistorien og oppleve lokalt kunsthåndverk.

Tettstedet Statland ble bygd opp som industrisamfunn, basert på sagbruk og treforedlingsindustri, og har et særegent bygningsmiljø fra 1800-tallet.


Tall om Namdalseid kommune fra SSB(Statistisk sentralbyrå)

  forrige < > neste

BILDEINDEX, NAMDALSEID
Her finner du en oversikt over alle bildene knyttet til kategorien «Namdalseid».

Få oversikt over alle bildene på kvinnespor.