Startsiden Barndom Ungdom Voksen Alderdom Bilder Artikler Nyhetsarkiv Kunnskapsløftet Om Namdalseid Om Kvinnespor Kontakt
Du er her: Startsiden > Om Kvinnespor > Bilder som kilder

KVINNESPOR

Bilder som kilder

Av Siv Randi Kolstad

Bilder kan brukes på flere måter i historiefaget. De kan brukes som illustrasjon, det vil si for å vise noe vi allerede vet fra annet hold, men de kan også brukes som selvstendige kilder til kunnskap hvor vi kan få tak i data som ikke er skrevet ned, for eksempel når det gjelder klesdrakt.

Fra slutten av 1800-tallet kom fotoapparatet og etter hvert også filmkameraet i bruk, og ga nye mulighet til å forevige visuelle skildringer av situasjoner. Folk tok generelt sett bilder ved spesielle anledninger. Det finnes mange bilder fra bryllup og fra slåttearbeidet på jorda. Ofte er bildene oppstilt, og man kan se at folk, til tross for at de arbeider ute på jorda, har på seg sine beste klær - kvit skjorte med mer. De er ofte oppstilt sammen med redskaper og dyr som de hadde ansvaret for, f.eks menn med ljå og hest og kvinner med rive og ku.

Det finnes også en del bilder av folk som har matpause under slåttearbeidet. Det som kan være interessant med disse bildene, er å se at mennesker fra flere generasjoner og begge kjønn var sammen i arbeidet. Av de mer hverdagslige tingene, som det faktiske arbeid på jorda, barnestell, husarbeid, matstell, fjøsarbeid med mer finnes det færre bilder.

Et fotografi kan beskrive mer enn det er tenkt til å gjøre: f.eks kan et brudebilde vise et bestemt mønster på en bunad, eller hvordan fargen på brudekjolen forandret seg fra svart til kvit. Bildene kan vise rang og posisjon. Det finnes flere bilder fra gårder hvor sjølfolket sitter i stoler foran på bildet med nærmeste familie rundt seg, og så kommer husmenn og tjenere i bakgrunnen, gjerne med ulike redskaper i hendene som viser hva de arbeidet med.

På samme måte som med skrevne tekster har også bilder og tegninger blitt til på forskjellige måter, og med ulikt formål. Et bilde kan være laget for å minnes noe, for å uttrykke en mening, vise følelser, påvirke, manipulere, forklare, dokumentere, beskrive noe. Fotografiet er en ny dokumentasjonsteknikk som gjør det mulig å studere sider ved livet som man før vanskelig kunne si noe om. Bilder kunne forfalskes, og det finnes eksempler på at personer kunne retusjeres bort fra bilder fra flere diktaturstater. Et forfalsket bilde blir et uttrykk for hvilke krefter som var i sving i miljøet, og forfalskningen blir slik en verdifull kilde.


Litteratur:
Kaldal, Ingar: Historisk forsking, forståing og forteljing. Samlaget 2003
Kjelstadli, Knut: Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Universitetsforlaget 1992